Кабинети

УШИ-НОС-ГЪРЛО
Д-Р РУМЕН АЛЕКСАНДРОВ

Възстановяване на проходимостта на евстахиевите тръби
Аудиометрия
Изследване на вестибуларен апарат
Тонзилектомии (операции на сливици)
Калометрия
Полипи – носни и ушни
Детска оториноларингология
Операции на синусите
Затруднено носно дишане
Септопластика – корекция на носна преграда
Мукотомия
Ексцизия на халацион
Назофарингоскопия
Индиректна ларингоскопия
Вземане на биопсичен материал от външно ухо
Обработка и шев на рани на Лор
Трахеостомия
Други оперативни дейности
Диспансеризация

АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р ГЕОРГИ ТОНКОВ

Анестезиологична консултация
Анестезия при лечение на хроничната болка
Амбулаторна венозна анестезия
Амбулаторна епидурална,спинална или комбинирана анестезия
Нервни и паравертибрални блокади
Венозна инфузия

ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р САТЕНИК САРИЕВА

Диагностика и терапия на гъбични заболявания
Проблемна кожа – акне, козметични процедури – химически пилинг, йонофореза, Дарсонвал, четков пилинг
Полово предавани болести
Алергологично тестване и лечение на алергични заболявания
Електрокоагулация
Криотерапия
Лазер лечение
Диагностика с лампа на ВУУД
Перфорация на уши, нос, пъп


ОЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р АНДРЕЙ БАКЪРДЖИЙСКИ
Д-Р ДАФИНА СТАМЕНОВА

Авто-керато-рефракто-тонометър
Офталмоскопия – изследване на очното дъно
Офталмометър на Джавал
Скиаскопия
Лечение на глаукома
Биомикроскопия
Пластични операции на клепачите
Микрохирургия на катаракта – външно и вътрешно перде без и с вграждане интраокулярна леща
Операции за възстановяване на зрението при травми със или без чужди тела
Операции на глаукома
Кабинетът разполага с модерен операционен микроскоп
Сваляне и промиване на контактни лещи
Цветни проби за слъзни пътища
Проба на Ширмер
Проба на Зайдел
Блефарорафия, блефаротомия
Други малки и средни оперативни интервенции
Диспансеризация


ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р РУМЕН ПАВЛОВ
Д-Р ВАСИЛ ГОРАНОВ

Изключително разнообразни операции в областта на малката и средната хирургия:
инцизии (отваряне) на гнойници по цялото тяло (абсцеси, фурункули, карбункули)
отстраняване на врастнали нокти
отстраняване на некрози по тялото от декубитални рани (рани от залежаване)
остраняване на пиларни кисти
проктологични операции (операции в аналната и около аналната област), фисури, фистули и хемороидални възли
операции на хернии (кила) ингвинални, феморални, пъпна и околопъпна херния, шпигелова херния
операции на хидроцеле (отстраняване на течност в лява и дясна скрутална торбичка) варикоцеле (разширени вени и кордона), фуниколоцеле
Операции на жлъчния мехур, апендицити, кисти и пруктологични операции, операции на щитовидната жлеза, хернии и хемороиди
Хемикастрация, секторална мамектомия (отстраняване на образувание от гърда)
Биоритми
Варици, дюпуинтрен тендографии
Ампутации на пръст
Вземане на биопсичен материал за хистологично изследване
Инцизия на гръдна жлеза
Ексцизиона обработка – отстраняване на фиброми, атероми, липоми , ганглиоми
Трахеостомия (отваряне на шийната част на трахеята за дишане) – по спешност
Хирургична обработка на изгаряния – І и С степен
И много, много други

АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р НАТАЛИЯ ЛОГИНОВА
Д-Р РАДКА ВИДЕВА-ВЕЛЕВА


Прекъсване на бременност, включително до 15 ден – с нова модерна технология
Ехографии
ТАS – оглед на коремни органи и напреднала бременност
TVS – оглед на яйчници, замерване на ендометриум, фоликулометрии
Бартолинити – консервативно лечение; инцизия на абсцеси
Колпоскопия с диатермокоагулация и химична такава – оглед със специална оптична система на епитела на маточната шийка
Биопскопии, полипектомии
Поставяне спирали
Проследяване на бременност
Тъканно-деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка
Поставяне на подкожни хормонални инпланти
Фоликулометрия – замерване големината на фоликулите на яйчници през определен интервал от време
И други операции от общ характер
Диспансеризация

КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
ДОЦ. Д-Р ИВАН МАНУКОВ
Д-Р ТАТЯНА СИМЕОНОВА
Д-Р НЕЛИ ЖЕЛЯЗКОВА-ДИМИТРОВА
Д-Р НЕЛИ ГОЧЕВА

Цветен доплер-ехография на съдове
Лечение и диагностика на артериална хипертония, миокарден инфаркт, сърдечни пороци, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност и др.
ЕКГ
Холтер – 24-часов мониторен контрол на кръвното налягане
Ехокардиография с цветен доплер
Стрес тест, велоергометрия
Доплерова сонография артерии и вени
Пневрална пункция по спешност
Кардио-пулмонална ресусцитация
Диспансеризация
Други

ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р ТОНКА НИКОЛОВА
Д-Р РУЖКА ИВАНОВА


Всички детски заболявания в областа на ревмокардиология
Неврология, пулмология, ендокринология, нефрология, гастроентерология
ЕКГ
Ехографии
Диагностичен ултразвук на коремни органи и ретроперитонеум
Ректално туширане
Поставане на назогастрална сонда
Снемане на неврологичен статус
Диспансеризация


ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р НИКОЛА ПАНАЙОТОВ
 

Експертизна дейност
Лечение на тревожни разстройства, депресии, психози, психосоматични заболявания
Терапевтични сесии
Сесия в екип
Тестове – за интелигентност, паметни нарушения, личност
Иглотерапия
И други


ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р НИКОЛАЙ БОТУШАНОВ

Подагра, диабет
Затлъстяване
Болести на щитовидната жлеза, панкреас, надбъбречни жлези, хипофиза, включително пункции и биопсии
Ехографии
Остеодензитометрия (определяне на костната плътност) – интерпретация
Доплерова сонография – ехографско изследване на съдовете
Диспансеризация

ВЪТРЕШЕН КАБИНЕТ
Д-Р ЙОСИФ ИЗАМСКИ

Лечение на болести в областта на интерната, включително пулмология, ревматология, гастроентерология , алергология, нефрология
ЕКГ
Ехографии – ултразвукова диагностика на коремни органи – черен дроб, жлъчен мехур, бъбреци, далак
Фиброгастроскопии – „Олимпус” – ФГС – оглед на стомаха и вземане на хистологични проби
Специфични инструментални изследвания


ПАРАЗИТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
ДОЦ. Д-Р НЕВЕНКА ПОПОВА – АНДРЕЕВА

Първичен преглед с анамнеза и статус
Консултация с друг специалист
Вземане на биологични материали за паразитологично изследване
Микроскопско изследване на паразити
Изследване на нативен препарат за паразити

НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р ИВАН ТОМБАШКИ
Д-Р ДИМИТРИНКА ТРИФОНОВА
Д-Р ТАТЯНА ДОБРЕВАПрегледи
Доплерова сонография на артерии и вени
Лечение на неврологични заболявания – дископатии, невралгии, невропатии, неврити, епилепсия, паркинсон, церебрастения, мигрена, ишиас, лумбаго
Лечение на мозъчно-съдова болест и други
Диспансеризация

ПУЛМОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р ВЕНЦЕСЛАВ БОЯДЖИЕВ

Лечение на белодробни болести, в т.ч, астма, ХОББ, пневмонии, бронхити, алергии и др.
Определяне на витален белодробен капацитет и форсиран експираторен обем за 1 мин.
Спирометрия – функционално изследване на белия дроб
Туберкулинова проба на манту
Плеврални пункции
Диспансеризация
Експертиза в ЛКК за временна и трайна нетрудоспособност
Протоколи за лекарства
Протоколи за ТЕЛК
Медицински свидетелства и други

УРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р ЙОВКО ГЕНДОВ

 Диагноза и лечение на урологичната нозология (камъни в бъбреците и уретера, болести на простатата, болести на мъжката полова система и др. )
Контролни прегледи
Експертиза на неработоспособността
Извършване и подмяна на превръзки
Малки хирургични операции (хирургична обработка на повърхностни рани, единични шевове, сваляне на конци от оперативни рани и др.)
Катетризации на пикочен мехур
Биопсия на простатната жлеза
Вътремехурни инстилации на медикаменти
Протоколи за лекарства и ТЕЛК
Други

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р СВЕТЛА КАЗАКОВА

Мануална терапия
Иглотерапия
Парафинолечение (термотерапия)
Солукс (светлотерапия)
Инфраруж (светлотерапия)
УВЧ терапия (лечение с високочестотен ток)
Лечение с нискочестотен ток
СВЧ терапия (лечение със средночестотен ток)
Магнитотерапия
Диадинамик (лечение с диадинамичен ток)
Лечение с ултразвук
Водолечение, тангентор
Комплекс от процедури с (над) 2 фактора от апаратна и кинезитерапевтична техника
И други

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ

В Клиничната лаборатория се извършват над 100 вида и групи изследвания, в това число клинико-химични, хематологични, хемостаза и коагулация, серологични, вирусология и паразитология, и имунологични (включително хормони), туморни маркери, лекарствена концентрация и други – СПИН, васерман, токсоплазмоза и т.н

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Д-Р ЕЛИ ХРИСТОЗОВА

RPR (или Васерман) само за бременни; Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции); Waaler Rose/ RF (ревматоиден артрит); Фекална маса и ректален секрет (Salmonela, Shigella, E.colli, Candida, Campulobacter, CClostridium difficile, Staphylococcus aureus); Изследване на урина за урокултура E.coli, Proteus, Enterobacteriaceae,Enterococcus, Грам (-), Staphylococcus (S.aureus,S.saprophyticus ); Материал от гениталната система N.gongrrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Гъби (C.albicans)и др.; Ранев материал и гной Staphylococcus (S.aureus), b-Streptococcus (gr.A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-), Анаероби, Corynebacterium и др.; Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcusq Staphylococcus (S.aureus), Neisseria (N.meningitidis), Haemophilus (H. Influenzae), Гъби (C.albicans и др.) , Corynebacterium; Антибиограма с 6 антибиотични диска
 


ФИЛИАЛ В ГР. БЕЛОЗЕМ:

Акушеро – гинекологичен кабинет
Вътрешен кабинет
Пулмологичен кабинет
Неврологичен кабинет
Педиатричен кабинет
Ендокринологичен кабинет
УНГ кабинет
Ревмокардиологичен кабинет
Психиатричен кабинет
Очен кабинет
Хирургичен кабинет
Клинична лаборатория
Физиотерапия и рехабилитация

ФИЛИАЛ В ГР. БРЕЗОВО:

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕН КАБИНЕТ
Д-Р СВЕТЛА КАЗАКОВА
 

ФИЛИАЛ В ГР. ПЛОВДИВ:

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ