Центърът

Медицински център „Св. Елисавета” е лечебно заведение за специализирана медицинска помощ, разположено в гр. Раковски и с филиали в с. Белозем и гр. Брезово.

Всички кабинети, клиничната и микробиологичната лаборатория в „Св. Елисавета” са оборудвани с модерна медицинска техника и апаратура. Центърът предлага най- добрите съвременни условия за прегледи, лечение, изследвания и престой в модерно обзаведени стаи. В него за разкрити операционен блок с операционна зала, предоперационна, реанимационна и стаи за пролежаване на оперираните пациенти. В центъра се извършват хирургични операции в областта на малката и средната хирургия.

„Св. Елисавета” работи по договори с:

–  Националната здравноосигурителна каса 

–  ОЗОФ „Доверие”

– „ЗАД България“ АД

–  ЗЕАД „ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“  ЕАД

– ЗД „ЕВРОИНС“  АД

– „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД

– ЗД „МЕДИКО“ АД

–  ЗАД „ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД

– ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД

–  ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ,ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД

– „УНИКА ЗА НАШEТО ЗДРАВЕ“

Медицинското заведение обслужва здравноосигурени пациенти с направления от семейните лекари в цялата страна. Предлаганите от центъра услуги включват и ЛКК комисия, издаване на медицински удостоверения, издаване и презаверяване на здравни книжки и др.